Na czym polega rehabilitacja metodą Vojty?

Jak osiągnąć prawidłowy rozwój ruchowy dziecka? Czy warto zainteresować się metodą Vojty?

Podstawowe zasady metody Vojty

Metoda Vojty została opracowana przez Vaclava Vojtę, czechosłowackiego neurologa. To ściśle określony zbiór ćwiczeń mających na celu pobudzenie odruchów pierwotnych, które leżą u podstaw prawidłowego rozwoju ruchowego człowieka, prowokując przejawienie się ich w zachowaniach motorycznych.

Terapia jest oparta o na stosowaniu bodźców spowodowanych uciskiem oraz uciskiem i rozciąganiem na określonych powierzchniach ciała dziecka. W wyniku tych działań dochodzi do wytworzenia centralnych wzorców ruchowych, które wraz z czasem prowadzą do spontanicznych odpowiedzi obronnych i odruchów pozycyjnych dla danej fazy rozwoju.

Terapia ta jest wykorzystywana w naszej poradni rehabilitacyjnej w Mińsku Mazowieckim.

Wskazania do metody Vojty

Metoda Vojty może być stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Wskazania do rozpoczęcia ćwiczeń metodą Vojty obejmują zaburzenia układu ruchu spowodowane m.in. mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN), zaburzeniami koordynacji, wadami postawy oraz asymetrią lub niedormitoruchową części miękkiej.

Jak zastosować metodę Vojty u dzieci?

Wersja dla dzieci ćwiczeń metodą Vojty to specjalny program terapeutyczny, skierowany głównie do niemowląt i małych dzieci, których układ ruchowy nie jest jeszcze w pełni sprawny.

W ramach terapii ćwiczy się między innymi: koordynację, której dziecko potrzebuje dla utrzymania prawidłowej postawy oraz ruchu – zarówno w pozycji leżącej, jak i siedzącej. Ważne jest także pobudzenie odruchów dziecka, poprzez takie czynności, jak chwytanie, co dodatkowo prowadzi do zwiększenia kontroli ruchowej dzieci.